Your cart is empty!
Xem Giỏ Hàng Thanh Toán
Tạm Tính: 0

X 256GB Silver

  • Bảo hành 1 tháng theo quy định
  • Nâng bảo hành 6 tháng + 200.000 đ
  • Nâng bảo hành 12 tháng + 300.000 đ
  • Sạc zin + 150.000 đ
  • Cáp zin + 150.000 đ
  • Tai nghe zin + 450.000 đ
  • Giảm 5 – 10% phụ kiện mua kèm theo

17,200,000

Danh mục: ID: 2193

There are no reviews yet.

Be the first to review “X 256GB Silver”