Giá Máy mới 100% chưa sử dụng

11 Pro

11 Pro Max

=======================================

Giá Máy dùng rồi zin đẹp keng

XS Max